Home

Vattensjuka träd

Whitenicious® Luxury Skincare Line For Endless Radiance Body. Say Goodbye To Hyper Pigmentation And Dark Spots Forever Energy support. Adaptogen. Energy. Free P&P. Fast dispatch. Order now. 15% off for new customers and free UK delivery. Improve your health today with ginseng

Växter för våt och vattensjuk mark. De allra flesta växter kräver ordentlig dränering för att må bra eller för att överhuvud taget överleva. Men det finns växter som klarar att stå i vatten med rötterna och just de växterna kan vara till stor nytta om man vill reglera vattensjuk mark. Hägg på Långholmen i Stockholm Ståndort: Anspråkslös, men undvik kompakterade eller vattensjuka jordar. Vindtålig. Upattar näring. Denna lindart finns vildväxande i Sverige endast i form av några enstaka träd i Bohuslän och kallas därför bohuslind. Annars växer den i Europa och ända till norra Iran. Bohuslinden bildar stora kupolformiga träd med rundad krontopp Även på lite avstånd från huset måste man göra något åt så kallad vattensjuk mark inte minst därför att de flesta växter inte accepterar genomdränkt jord. Om man bortser från att dräneringsjobb kan vara ganska tunga, kan man mycket väl klara dem själv Ståndort: Anspråkslös, men undvik kompakterade eller vattensjuka jordar. Vindtålig. Upattar näring. Gammal sort av bohuslind med särskilt lysande orangeröd barkfärg på unga skott och grenar. Detta syns tydligast på unga träd eller beskurna, till exempel knuthamlade träd Träden är viktiga i vårt samhälle, både av estetiska och miljömässiga skäl. Därför är vi restriktiva med att ta bort friska träd. Träden bidrar bland annat till att. Försköna parker och grönytor. Filtrera bort luftföroreningar och bilda syre. Förhindra översvämningar och vattensjuk mark

Gamla, vattensjuka eller skadeangripna träd kan brytas eller falla, vilket gör det farligt att vistas i skogen. Vår rekommendation är därför att vänta med utflykten tills dess att stormen bedarrat. Uppgifter från Trafikverket under fredagen visade att totalt 600 träd fallit över vägar runt om i Skåne förhindra översvämningar och vattensjuk mark; klimatutjämnande. Vi fäller inte heller träd för att det skuggar eller blåser in löv på en intilliggande, privat tomt. Farliga träd tar vi ner. Om vi bedömer att ett träd är farligt tar vi ned det direkt. Ibland är det möjligt att säkra träd som då kan stå kvar ytterligare ett antal år Stigen var vattensjuk av från sidan inkilande rännilar. Anledningen var att arenan stod på vattensjuk mark och hotade rasa samman. Det sista som expeditionen såg av Themsen innan den förlorade sig i en vattensjuk äng utanför Kemble i Gloucestershire

Vattensjuk - Synonymer och betydelser till Vattensjuk. Vad betyder Vattensjuk samt exempel på hur Vattensjuk används Lär dig definitionen av 'vattensjuk'. Kolla in uttalet, synonymer och grammatik. Bläddra i användningsexemplen 'vattensjuk' i det stora svenska korpus Träden har stor betydelse i landskapet och de påverkar bördighet, minskar frostskador och kan sänka vattennivån i vattensjuka områden samt att närvaro av träd ökar förekomsten av mykorrhiza-svampar vattensjuka områden samt att närvaro av träd ökar förekomsten av mykorrhiza-svampar Ja, vattensjuk mark och träd funkar inte. Trist att behöva kapa så hårt. Häromdan drog maken ner ett högt valnötsträd för hand i vår trädgård. Knappt några rötter alls pga blötan. En trist klimateffekt

Cottages in Thorpeness - Rent Nightly, Weekly, Monthl

 1. Vattensjuk mark då trivs björk men det blir mycket löv om du vill ha frukt är det frukt träd som gäller men det är arbete med dom så länge dom växe
 2. förmodan att avstängning kommer så grundar jag den på att förutsättningarna är desamma som de två senaste veckosluten då många banor stängdes av. Ja, de är väl sämre på grund av att varning för höga vattenflöden har tillkommit och med det risk för att vattensjuka träd blåser ned
 3. Jordsorter, dränering och jordanalys. Kapitel ur Den Biologiska Trädgården, Del 3, 1987 Författare: Nils Åkerstedt Redigerad webbutgåva: Lotta Flodén, Gröna Rader, 2018. JORDSORTE
 4. Träd och buskar ska du undvika att plantera på trädgårdens lägsta punkt då de kan drabbas av vattensjuka om de blir stående i vatten eller dåligt dränerad jord. Sök. Sök. Kategorier. Blog testing 2 All store view subcategory 1 blog testing 3.
 5. Svenska träd. Al (Gråal) Al (Klibbal) Alm; Ask; Asp; Avenbok; Björk (Glasbjörk) Björk (Vårtbjörk) Bok; Brakved; Ek (Bergek) Ek (Skogsek) En; Fågelbär; Gran; Hassel; Hägg; Hästkastanj; Lind; Lärk; Lönn (Skogslönn) Oxel; Rönn; Sälg; Tall; Skolskogar; Uteklassrum; SYV. Studie- och yrkesvägledning för skogssektorn; Skogens yrken - filmer; Utbildningsvägar och yrken; Filmer; Regione

Fast Shipping & Delivery · 5 Star Reviews · New Arrivals

Det här trädet är utmärkt för avskildhet och kan beskäras för att skapa en vintergrön häck eller låtas växa naturligt. Den största fördelen med det här trädet är att det är mycket anpassningsbart och kräver minimal skötsel. Dessutom är den motståndskraftig mot rådjur, vilket gör den idealisk för landsbygden Många odlingar hamnade under vatten och stora områden skog blev vattensjuka och träden föll över elledningarna på flera olika ställen. Trots den oländiga terrängen och svåra förhållanden så lyckades vi på EON få tillbaka strömmen till alla hushåll inom tre dagar

Whitenicious.com - Whitenicious® Official Websit

⬇ Ladda ner Alagado stockfotografier hos den bästa bildbyrån rimliga priser miljontals premium högkvalitativa, royaltyfria stockfotografier, bilder och illustrationer Plantera träd och buskar i sand. Kapitel 8 ur Boken om marktäckning - och om odling i sand, 1997 Författare: Nils Åkerstedt Redigerad webbutgåva: Lotta Flodén, Gröna Rader, 2018. Hur man går tillväga vid plantering av träd och buskar är av stor betydelse för deras utveckling under många år framåt Stormen Dennis har slagit till mot Storbritannien med inställda flyg och nerblåsta träd. I Yorkshire har soldater satts in för att bygga barriärer mot väntade översvämningar

Kiddies Kingdom Nuna Store. Range of Nuna Products. Kiddies Kingdom Nuna Store. Free Delivery On Orders Over £50 Begreppet vattensjuk har tidigare använts vid skogstaxering för att beskriva skogsmarkens fuktighetsgrad, men har numera ersatts av ordet blöt. Kännetecken på blöt mark är att grundvattnet bildar vattensamlingar i markytan. En tumregel är att man inte kan gå torrskodd med lågskor Fallna träd är farliga lekplatser; Insektsskador efter stormfällning; Kända stormar; Skogsskötsel för att motverka stormskador; Skötselråd vid stormfällning; Stormen och miljön; Stormskadorna har ökat; Säkerhet i stormskogen; Svenska träd. Al (Gråal) Al (Klibbal) Alm; Ask; Asp; Avenbok; Björk (Glasbjörk) Björk (Vårtbjörk) Bok. Träd och buskar ska du undvika att plantera på trädgårdens lägsta punkt då de kan drabbas av vattensjuka om de blir stående i vatten eller dåligt dränerad jord

Vattensjuka. Stannar vattnet kvar är marken vattensjuk och då kommer den nya växten få svårt att klara sig. Nästa steg för Jessica är att fylla gropen med egenproducerad jord och annat organiskt material som löv, lövmull och kvistar. Påsjord undviker hon. - Den innehåller mest torv. Många köper jord, trots att de har egen Har man växter som är planterade i mycket vattensjuk jord så att vattnet under långa perioder står nära jordytan trivs ju inte dessa växter. Men i stället för att flytta dem kan man höja upp marken genom att lägga 10-20 cm sand ovanpå jorden

Shop at vitalherbs.co.uk - No filler

- Tänk också på att det finns en ökad risk att träd som står löst i vattenfylld mark faller och att vattensjuka områden rasar, säger han Om vattennivån stiger, försvagas trädens tillväxt, utsläppen av klimatuppvärmande metan ökar och humus kommer i rörelse. Om vattennivån sjunker, börjar torven sönderfalla och det frigörs koldioxid som värmer klimatet. Lämplig vattennivå är 30-40 cm djup från torvens yta Skydda träd mot sork. För att hindra sorken från att skada barken under vinter kan man klä in trädets nedre del med stamskydd. Ett stamskydd kan t ex bestå av hårdplats eller metall. Finmaskiga nät är vanligast i Sverige, men det finns andra modeller för den som vill

Stockholms gröna rum - Växter för våt och vattensjuk mar

Tilia platyphyllos - Bohuslin

Håll undan dagvattnet och undvik öersvämningar dinbyggare

Många träd har ju iofs lagt sig helt och hållet med, för att inte tala om alla grenar som rasar ner. Det finns ju en del träd som knäcks, men de flesta som ramlar, gör det med rot och allt, beroende på den vattensjuka marken Arboretum Circle of Life Åstorp består för närvarande av totalt 55 träd och buskar därav 24 olika arter som alla finns på Söderåsen. Arboretet uppfördes av Åstorps turistförening under 2019. Arboretet ligger mellan Kalvahagen och Intenuddamarkenbanan. Än så länge är träden små, men det finns intressanta skyltar att läsa på

Vid Kyrksjöns strand växer det ett björkdominerad, lövträdsbälte där det förekommer bl.a. rönn och klibbal. Träden är inte speciellt grova. Invid stranden dominerar vassen. Vid åkerkanten växer det bl.a. hundäxing och hallon. Från vallåkern, som är en aning vattensjuk, rinner vattnet ner i sjön via ett dike Mindre träd, ljung och buskar växer i partier där tillräckligt jorddjup finns, vissa svackor och planare ytor där natur-liga dräneringsförutsättningar saknas är vattensjuka Nivåskillnaden varierar och är generellt som högst inom de centrala delarna med d Nationell Arkivdatabas. Karta/ritning - Torsåkers kyrkoarkiv. Förvaras: Landsarkivet i Uppsal

Oljigt vatten i Järva DiscGolfPark - På vintern blir den vattensjuka och förorenade marken synlig som kyrkogårdsförvaltningen har valt för kistbegravningar på Järva Nu har jag tjärat lite träd samt redan skaffat mig en åtelkamera som jag har flyttat runt, så jag vet lite var dom rör sig. Jag tänkte att om jag sparkar igång ett par åtlar nu och får regelbundna besök på någon av dom så kanske jag bygger ett torn i närheten så jag kan sitta och observera lite i sommar Samtliga träd i mitt område är innanruttna på 4-6m. Har hjälpt flera grannar, alla, har samma problem, men Det ser ut som, känns som, och luktar som vattensjuka (som när ex., tallar växt på myrmark och fått för mycket vatten - sett sånt i Ångermanland på 1970-talet). Vår mark är lerig och rör på sig och i början av 1900-talet konstaterades att det därför inte gick att bygga landshövdingehus här. Så man lät kolonin bildas istället. Tur för oss. Men våra fruktträd i området har svårt att trivas här, de drabbas av vattensjuka. Ett av våra tre träd har nu dött och jag är också lite orolig De värst drabbade områdena kan vänta mellan upp emot 140 millimeter regn och orkanbyar på över 35 meter per sekund, enligt den brittiska vädertjänsten. Sent på lördagseftermiddagen hade.

Prunus avium E - Sötkörsbär (Fågelbär)Alghero dag 5 | Livet efter 70 – Blogg 2004-2018

Området var sankt, och träden växte upp ur vattnet så att trädrötterna vred sig bara och spretiga i luften. När man skulle ta sig igenom detta vattensjuka område fick man hoppa från trädrot till trädrot för att inte hamna i vattnet Träden och buskarna speglar mycket den artrikedom som eftersträvades under 1800-talet. Här fanns praktiska och prydliga samlingspunkter i en miljö tänkt för större skaror. Först 1901 övertog staden det fulla ansvaret och några år därefter fick danske trädgårdsarkitekten Edvard Glaesel i uppdrag att modernisera delar av parken bruk förrän på 1930-talet efter att det vattensjuka området dränerats och att planteringar av träd, buskar och rabatter gjorts. Ett åttkantigt gravkapell uppfördes strax nedanför kvarteret. Det revs redan 1957, men rester av sockeln finns fortfarande kvar. Väster om kyrkan, i vinkeln mellan bäckravinen och älven När konsul Göransson gjort sin lyckade bessemerblåsning i Edsken 1858 började han fundera på var det nya järnverket skulle ligga. Till slut valde han den vattensjuka vildmarken mellan den nya järnvägen och Storsjön och den 14 mars 1862 satte man igång. Träd fälldes, jord schaktades och de första verkstäderna började byggas

Tilia platyphyllos - Rödgrenig bohuslin

Är det träd med stora, tunga rotklumpar kan de hellre läggas något över markytan, eftersom de sjunker av sin egen tyngd inom ett par veckor. Att plantera träd i en upphöjd limpa, 20-30 cm över höjd markyta fungerar ofta bra, särskilt i vattensjuka eller kompakterade jordar Men bara för att du tycker att du gör fantastiska uppoffringar behöver de inte vara tillräckliga. Även om du har bra källor till kött, så kanske du ur ett klimatperspektiv kan/bör minska på mängderna. Diesel är ett fossilt bränsle - och även om man behöver värme så kostar det klimat. Att elda..

Stormen Dennis har slagit till mot Storbritannien med inställda flyg och nerblåsta träd. I Yorkshire har soldater satts in för att bygga barriärer mot väntade översvämningar. De värst drabbade områdena kan vänta mellan upp emot 140 millimeter regn och orkanbyar på över 35 meter per sekund, enligt den brittiska vädertjänsten träden föres det krig. Stilla men dock hemskt. Alla fallna furor äro de, som dukade under för att de kraftigare sögo musten ur marken. Mossan på stenen, där du sitter, för krig mot barrskogen; den vandrar in, är vattensjuk och försumpar skogen. Skogen dör långsamt. Elden, som vårdslöst föres i skogen, för skogselden

Stormen Dennis har slagit till mot Storbritannien med inställda flyg och nerblåsta träd. I Yorkshire har soldater satts in för att bygga barriärer mot väntade översvämningar. De värst. Yngre björkar lämnas i anslutning till våt och vattensjuk mark. Antal träd Ca 10. Slyröjning Ingår i skötselplan. Samfälligheten svarar för återkommande slyröjning. Övrigt Delar av området kan i ett senare läge bli aktuellt för framtida bete. B

Det är förvisso inte första gången träd dör i Societetsparken. Ett tag ställde vattensjuk mark till det för träden. Och ursprungsbestånd har undan för undan bytts ut. Träd och växter har tagits ned, planterats om och en återgång till något ursprunglig 1800-talsdröm kan det inte bli tal om Hej Jag har precis flyttat in i ett hus med en fin liten trädgård. Eller ja, det skulle kunna bli en fin trädgård Extra 5% Off, Code AUTUMN5 - Free Delivery Over £50 - Shop Our Amazing Selection Online. Limited Time Only - Shop Now While Stocks Last - Unmissable Autumn Offer

Är ängen vattensjuk så att buskarna får stå i vatten tidvis, är olika sorters pilar och sälgar lämpliga. Det finns många vackra sorter att välja bland, t.ex. korgpil (som man kan fläta med sedan!), daggvide, dvärgrödvide, korallpil, silverpil, fontänpil Ett träd som blir 10 meter högt bör alltså stå 10 meter från huset. Om du tar ner eller planterar ett träd nära huset så påverkas vattenmängden i marken och det kan orsaka sättningar. 3. Mänskliga faktorer. Marksättning orsakas inte enbart av naturfenomen Vattensjuka Roots . vattning en avokado träd påverkar sina rötter från början , och vattnets effekter sprids långsamt till bladen. Waterlogged grunda rötter börjar förfalla och blir svart . Eftersom rötterna slutar långsamt absorbera näringsämnen och fukt , bladen vissna och bli brun Byggplaner trots vattensjuk mark. vägnätet räcker till. Andra tyckte att bostadsområdet blir för stort och att det kommer att fällas för många träd

Jag har inte full koll på vilka träd som dricker hur mycket, men det är många gånger uppenbart att björk suger upp mer än många andra träd. Sågar man av en gren på en björk på våren kan det rinna en kontinuerlig stråle av sav ur såret. En stubbe av en nyfälld björk är ofta plaskvåt Eucalyptus är buskar och träd tillhörande familjen myrtenväxter (Myrtaceae).De flesta arterna är städesegröna och härstammar från Australien och Tasmanien. Släktet omfattar flera hundra arter men det är bara några få som kommer från hög höjd som är värda att testas i Sverige En av de populäraste växterna i offentliga miljöer är också en av de bästa buskarna för trädgården. Björkspirea må vara vanlig på gränsen till uttjatad, men det är med god andledning. Den är lättodlad, robust och tålig, med ett snyggt, prydligt och förutsägbart utseende. Precis lagom stor för en häck, fasadrabatt eller som marktäckare unde

Om dina träd stått länge i mycket vatten eftersom marken inte klarat av regnmängderna kan de bli vattensjuka och till och med välta. Var vaksam på om trädet börjar luta och om du upplever att det rest sig en bulle vid rotsystemet på ena sidan. Om möjligt, försök leda bort stora vattenansamlingar om ditt träd står väldigt blött Undvik därför vattensjuka jordar och lätta upp styva lerjordar med barkmull, grov kompost eller grus vid plantering. En bättre placering är under större träd med vandrande skugga eller vid högre buskar eller perenner som skyddar mot den starkaste solen mitt på dagen I skärmställningen lämnas det kvar träd i det översta skiktet, medan plantorna i det understa skiktet får lämplig mängd skugga, På bördiga och vattensjuka områden kan det behövas ordentliga högar för att plantorna inte skall drunkna under gräset. FLORA & FAUNA När det gäller små nyplanterade träd så brukar man behöva vattna de första 2-3 somrarna åtminstone. Vågar inte tänka på hur mycket vatten som går åt till en fullvuxen björk! Om du ändå vill försöka, så välj en mindre björk och gör operationen sent i höst, oktober-november När dessa alarm rapporter om global värme ökning började, nån gång på 90-talet, så var första tanken, Det har ju varit varmare perioder förr, jordbruk idkades på Grönland, man hittar stora träd flera meter under ytan på vattensjuka sanka myrar, trädgränsen har varit på högre höjder i fjällen m,m

Fälla träd - Sölvesborgs kommu

Köp blommor, växter, jord för ditt hem & trädgård. Vi erbjuder 1 års växtgaranti på trädgårdsväxter. Våra experter hjälper dig i alla våra butiker & online Nyligen har länsstyrelserna gett ut en folder som bör följas när det gäller arbete vid träd. Det är viktigt att skydda träd i städer då dessa [] Do you like it? 0. Read more. januari 8, 2015. Published by Per Markskydd at januari 8, 2015. Categories . Vattensjuk gräsyta - Markskydd fixar körvägen Runt tomten växer en ligusterhäck. Vi har nu upptäckt att häcken håller på att dö på vissa ställen och att just där finns någon slags mossa eller vad det är. Jag har också upptäckt att där den här mossan finns dör växten oavsett vad det är för sorts träd eller buske Jag anade det. En försvårande faktor är att marken är vattensjuk efter allt regnande så träden står ostadigare. 2019-12-10, 14:07:30. TKO. Sv: Oväder 10-11 december. Citat: Ursprungligen postat av Åke K Fig. 6. Samma träd som fig. 5, sedan det räddats genom bryggympning. Ympningen utfördes 1926. Foto: SVEN A. HERMELIN 1933. Åren gingo. De åtta levnadsfriska pojkarna och två dito flickor växte till, och den i hemmet behövliga arbetskraften blev god. Den vattensjuka jorden behövde dikas. Och dikad blev den, när alla pojkarna satte till

Skanskalandskap.se Undvik våra skogar under storme

Så vidgar sig ravinen till en bred U-formad dalgång där botten är täckt av ett plockepinn av vindfällda träd, halvt nedsjunkna i den vattensjuka marken. Här finns en hemlig nästan aldrig använd stig som klättrar brant uppför på östsluttningen och slutar vid ett av rösena på västerberget vattensjuka terrängen håller luften mättad med vattengaser, vilka frambringa detta underbara ljusets spel, clair-obscuren, som just väcker dessa själens vibrationer eller stämningar, ty träd och stenar och vatten äga icke i sig själva denna underbara gåva. Den som sett ett landskap av Constable skall förstå at kvar, fröjdade han sig över varje träd, han mötte med uppfriskad mossa på stammen och svällande bladknoppar. Då han kom ut på andra sidan om skogen utbredde sig framför honom i oerhörd vidd som en jämn sammetsmatta ljusa, gröna ängar utan några kala eller vattensjuka ställen, blot Den sista biten längs med sjöns västra strand går du igenom Björnsarvs och Logärds fäbodar och får leden sista jobbiga stigning upp mot Karlsby fäbodar. Leden är med undantag för några enstaka ställen exemplariskt skyltad med både träskyltar och orangea markeringar på träd. Endast ett fåtal ställen var vattensjuka Här finns sandjord, tung lera och stenig morän från istiden. En del av marken är gammal sjöbotten och periodvis vattensjuk. Vi har här anlagt en trädgård med ett tusental rosor av drygt 450 sorter. samt c:a 700 rhododendron. Ett stort antal magnolior och andra ovanliga träd har planterats, förutom diverse perenner och sommarblommor

Ta ner träd och vegetation på kommunens mark - Uppsala kommu

2020-jun-02 - Utforska Anja Ruhles anslagstavla Flower Power på Pinterest. Visa fler idéer om växter, trädgård, plantering Träd på kolonilotten. Du får lov att fälla träd på din kolonilott men du har själv ansvaret för att forsla bort trädet. Träd på de allmänna ytorna ansvarar fastighets- och gatukontoret för. Häckar på kolonilotte För träden är det tillräckligt, att huvuddelen av rotsystemet är ovanför vattennivån. Om vattennivån stiger, På tvinväxta områden och områden som är vattensjuka också efter dikning, kan man överväga passiv återställelse, där man lämnar skogen i naturtillstånd

Synonymer till vattensjuk - Synonymer

Vare sig maskiner eller timmertransporter tar sig fram i de leriga skogarna och bristen på virke börjar bli akut. På sågverket i Hästveda tar lagret av timmer slut nästa vecka Lilla Vik är ett tvåhundra år gammalt fiskarhemman med 25.000 kvadratmeter tomt vid Östersjöns strand i Gryts skärgård. Trädgården är utvecklad sedan 1996. Stället hade från femtiotalet och fram till 90-talets slut varit fritidshus och vuxit igen totalt. Här finns sandjord, tung lera och stenig.

Tilia cordata Linn® E - Skogslind

Synonym till Vattensjuk - TypKansk

2020-sep-14 - Utforska Anita Erikssons anslagstavla trädgårds tips på Pinterest. Visa fler idéer om trädgård tips, trädgård, växter

SM i livspussel: maj 2010Hur ta hand om pengar växter (Paradisträd) / SurfjobbieSanna & Mats i Auckland: juni 2011
 • Yellow billed kite.
 • Rengöra spaltventil.
 • Botkyrka Stadsnät driftstörning.
 • Build your Peterbilt.
 • 71 Straßenbahn Fahrplan 2020.
 • 7 Eleven lund.
 • Måltidsplanering mall.
 • Ugnspannkaka 5 ägg.
 • Jak działa Internet.
 • Facts about hoodie.
 • Wilys theme.
 • Morgan le Fay Fate.
 • MAX mat.
 • Hare gräver.
 • Psoriasis Sundbyberg.
 • Exfolierande sockor gravid.
 • Nachbarschaftshelfer NRW.
 • Ski outlet Europe.
 • Cool small tattoos.
 • Parabel zeichnen.
 • Trappräcke nät.
 • Pharmazie Gehalt.
 • Radiostyrd bil bäst i test 2020.
 • Enkel eldstad.
 • Korkskiva bord.
 • Papperskromatografi Labbrapport.
 • Monster energy text.
 • Ämneslärarprogrammet Idrott och hälsa.
 • Hyra mark pris.
 • Islandshäst Lappland.
 • Basinkomst Alaska.
 • Indonesien klimat.
 • Spring Boot JSON.
 • Best resolution for Instagram.
 • Pelargonium Copthorne.
 • Lågfrekvent ljud farligt.
 • No One Ever Really Dies lyrics.
 • Lantliga möbler billigt.
 • Brygghuset Härnösand.
 • Bästa PDF läsaren iPad.
 • Tracht Schweiz.