Home

Ekobrottsmyndigheten utbildning

Utbildning & Seminarier. Ekobrottsmyndigheten är en kunskapsintensiv arbetsplats och har ett omfattande utbildningsprogram som riktar sig främst till myndighetens medarbetare. Funderar du på att börja arbeta hos oss hoppas vi att du kan finna inspiration i vår kurskatalog som visar de utbildningar vi erbjuder våra medarbetare EKOBROTTSMYNDIGHETEN Utbildningsfunktionen Box 22098 104 22 STOCKHOLM Fax: 08 - 613 40 19 Blanketten kan också skannas och e-postas till: utbildning@ekobrottsmyndigheten.se Anställda vid EBM och ÅM anmäler sig via Kompetensportalen som finns på Ekonätet respektive Rånet Ekobrottsmyndigheten är ett kompetens- och kunskapscentrum för ekobrottsbekämpning och är den drivande och samordnande kraften för all ekobrottsbekämpning i Sverig viss utbildning beskrivs som grundläggande för kursområdet är all utbildning vid myndigheten att betrakta som specialistutbildning eftersom Ekobrottsmyndigheten är en specialistmyndighet. De olika kursnivåerna är introduktionsutbildning, grundutbildning och fortbildning. Kursförteckningen är preliminär

Utbildning & Seminarier - Ekobrottsmyndighete

 1. Välkommen till kurs med advokat Henrik Olsson Lilja och vice chefsåklagare Joakim Eriksson på Ekobrottsmyndigheten. Kursen tar fokus på ekobrottsprocessen och belyser viktiga frågor under förundersökningen och i domstol
 2. Ekobrottsmyndigheten har undersökt tidigare och pågående forskning och forskningsprojekt i Sverige inom ekobrottsområdet
 3. ärt),.

 1. skar lärarledd undervisning med 40 procent. Inom Ekobrottsmyndigheten ställs stora krav på gedigen kompetens och erfarenhet hos de anställda. Varje år vidareutbildas i snitt 85 procent av medarbetarna. Med stöd av Xtractor struktureras nu utbildningarna om och får en hög grad av varierat lärande
 2. Ekobrottsmyndighetens generaldirektör Monica Rodrigo var i dag inbjuden till riksdagens justitieutskott för att svara på frågor. Stämningen var kritisk, från höger till vänster, säger utskottsledamoten Linda Snecker, V
 3. Ekobrottsmyndigheten har en omfattande intern utbildningsverksamhet. HR-enheten är en del av huvudkontoret och är placerad på Kungsholmen i Stockholm. På HR-enheten arbetar för närvarande nio..
 4. Fackförbundet Akavia tar strid mot Ekobrottsmyndighetens beslut att omplacera en fackligt förtroendevald som också är skyddsombud. Det är en bestraffningsomplacering, säger ombudsmannen Gun Alexandersson Malm. Det senaste halvåret har tre anställda på myndigheten anmält kränkande särbehandling från chef, enligt uppgifter till Publikt

Skola & utbildning. Skola i Gävle anmäls för ekobrott. Av: Utöver anmälan till Ekobrottsmyndigheten följer man också upp den tillsyn som gjorts och som kan komma att upprepas Ekobrottsmyndigheten är en specialistmyndighet som med fredade resurser arbetar med ekobrottsbekämpning från underrättelseuppslag till förhandling i domstol. Med gemensam ledning och styrning arbetar åklagare, poliser, civila utredare, administratörer och andra specialister med att förebygga, utreda och lagföra ekonomisk brottslighet Till Ekobrottsmyndighetens huvudkontor söker vi nu en upphandlare som vill vara med och utveckla myndighetens upphandlingsfunktion till nästa nivå. Upphandlingsfunktionen tillhör Ekonomienheten som ansvarar för bland annat myndighetens budget och ekonomistyrning, inköp och upphandling samt lokalförsörjning och miljöledning

På Ekobrottsmyndigheten jobbar vi intensivt och strategiskt med att höja våra medarbetares kompetens och erbjuder därför ett varierat utbildningsprogram. Du får en gedigen grundutbildning som kan kompletteras med spetsutbildningar utifrån dina behov Medarbetare på Ekobrottsmyndigheten vittnar om ett utbrett missnöje med ledningen efter de påstått riggade topprekryteringarna 2018. På en enhet är företagshälsovården inkopplad. En medarbetare som varit öppet kritisk omplaceras av arbetsgivaren I en mer allmän utbildning får du med dig grunderna och det som räcker för viss insyn i miljörätt. Medan en fördjupningskurs ämnad för jurister verkligen går på djupet. Se till att den kursen du väljer passar dina unika ändamål Ekobrottsmyndigheten är en statlig myndighet. Det innebär att det som du skickar till oss via e-post, post eller fax blir en allmän handling. Vi registrerar allmänna handlingar och sparar dem i vårt diarium. Telefonväxel 010 - 562 90 00. För samtal mellan hörande och teckenspråkiga, ring via Bildtelefoni.ne

På Ekobrottsmyndigheten utreds också finansmarknadsbrott. Om du misstänker att du har utsatts för ett bedrägeri eller ett försök till bedrägeri, till exempel annonsbedrägeri, kortbedrägeri, bedrägeri via telefon, ska du i första hand anmäla det till polisen på din hemort Bokföringsbrott innebär att bokföringen är dålig eller saknas helt. Då går det inte bedöma verksamheten i ett bolag. Bokföringsbrott regleras i brottsbalken och är uppdelat i tre grader efter brottets svårhet

Ekobrottsmyndighete

Utbildning Universitetet i Belgrad Skandinaviska språk. 1996 - 1999. Spyken Lund Ekoadministratör på Ekobrottsmyndigheten Stockholm. Marie Karlsson Ekobrottsmyndigheten skall redovisa i vilken omfattning man har tillhandahållit utbildning för ekobrottsbekämpning för åklagare, poliser och annan personal som inte arbetar vid myndigheten. 1.3 Uppdra Verksamheten har riktat sig till nyanlända och personer med behov av utbildning på andra I april 2016 genomförde Ekobrottsmyndigheten ett uppmärksammat tillslag mot verksamheten i syfte. Då, mitt under provet, slog Ekobrottsmyndigheten till. I en lägenhet i Norrköping greps tre personer ur Högskoleprovsligan då de var i full färd med att förse fuskare med de rätta svaren Till innehåll på sidan. Ekonomistyrningsverket Om ESV Kontakt Kalender Pres

Högskoleutbildning eller annan utbildning inom säkerhetsområdet i kombination med arbetslivserfarenhet som är relevant för befattningen. Flera års arbetslivserfarenhet inom säkerhetsområdet, på såväl operativ som på strategisk nivå. Fördjupad kompetens inom något av områdena fysisk säkerhet, personalsäkerhet eller säkerhetsskydd Ekobrottsmyndigheten: Från skola till arbetsliv - tre lektioner för yrkesinriktade utbildningar. Med materialet i denna broschyr får du som lärare hjälp med lektioner på temat introduktion i arbetslivet. Se broschyrens baksida för länkar till de myndigheter och organisationer som står bakom lektionsmaterialet Föreläsare: Stefan Lundberg, chefsåklagare från Ekobrottsmyndigheten (EBM) och Christian Zittenbaum, utbildningsspecialist på Bisnode med inriktning på penningtvätt, ekobrott, research och utredning. Målgrupp: Utbildningen riktar sig till dig som handlägger tillståndsfrågor rörande tobaksförsäljning eller serveringstillstånd i en kommun i Skåne Ekobrottsmyndigheten, STOCKHOLM Upphandling av e-utbildningar till Åklagarmyndigheten Avtalsperiod Avtalet ska gälla från och med 2021-02-01 (preliminärt), eller från det datum s... Sista anbudsdag. Avbruten.

Utbildning och kompetensutveckling inom Ekobrottsmyndigheten. 2. Praktisk information. GRUNDUTBILDNING. 3. Redovisning. 4. Grundläggande straffrätt och straffprocessrätt. 5. Ekokurs I. Med anledning av att Ekobrottsmyndigheten i år får. ett riksomfattande uppdrag inom ekobrottsbekämpning. behöver myndigheten frigöra resurser till. Upphandling av e-utbildningar till Åklagarmyndigheten Avtalsperiod Avtalet ska gälla från och med 2021-02-01 (preliminärt), eller från det datum s... Sista anbudsdag. Avbruten Ekobrottsmyndigheten, STOCKHOL

Utbildningar; Föreläsningar och workshop; Om Anna; Blogg; Kontakt; Böcker; För skol Högskoleutbildning eller annan utbildning inom säkerhetsområdet i kombination med arbetslivserfarenhet som är relevant för befattningen. Flera års arbetslivserfarenhet inom säkerhetsområdet, på.. Relaterad utbildning: Kreditbedömning och kredituppföljning. Financial Fraud Foru Upphandling av e-utbildningar till Åklagarmyndigheten Avtalsperiod Avtalet ska gälla från och med 2021-02-01 (preliminärt), Ekobrottsmyndigheten (EBM) avser att teckna ramavtal med en leverantör som kan tillgodose myndighetens behov av chefs- och ledarutbildning

En chef på Ekobrottsmyndigheten försökte påverka valet av pristagare för priset Årets brottsförebyggare, enligt Stiftelsen Tryggare Sverige. Efter medieuppmärksamheten kring myndigheten har generaldirektören kallats till utfrågning i riksdagens justitieutskott SOU 2020:40 En gemensam utbildning inom statsförvaltningen Remisser Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter Ekobrottsmyndigheten är en specialistmyndighet som med fredade resurser arbetar med ekobrottsbekämpning från underrättelseuppslag till förhandling i domstol. Högskoleutbildning eller annan utbildning inom säkerhetsområdet i kombination med arbetslivserfarenhet som är relevant för befattningen

Processen i ekobrott - BG Institute BG Institut

Ekobrottsmyndigheten bjuder därför dig som upphandlare på handfasta tips om hur avtal bör utformas för att svartjobben ska undvikas. Till utbildningar. Guide - upphandla moduler. Upphandling24 har tillsammans med bolag i branschen tagit fram en guide för att upphandla moduler Polisen har en centralroll i rättsväsendet och har unika befogenheter att använda våld och tvångsmedel föratt skydda samhället och enskilda medborgare. Frågan om polisens utbildning ochdess innehåll är viktig för hela samhället och bör vila på vetenskaplig grund och beprövaderfarenhet.Poliserna vid Ekobrottsmyndigheten Ekobrottsmyndigheten utreder enbart miljöbrott när det finns ett samband mellan ekonomisk brottslighet och miljöbrottslighet. Vi menar att bekämpandet av citesbrott och avancerade miljöbrott kräver en utpräglad kompetens och en avancerad organisationsstruktur Ekobrottsmyndigheten, utredare ekonomisk brottslighet, 1999-2001; Polismyndigheten, regional ekorotel, Östersund, 1996-199

Marknadsmissbruk - Ekobrottsmyndighete

Bolaget har lämnat en anmälan om brottsmisstanke till Ekobrottsmyndigheten. Styrelsen för Oboya Horticulture Industries har den 29 mars 2021 mottagit en underrättelse från bolagets revisor, BDO Göteborg, om misstänkt brott Ekobrottsmyndigheten slog till mot misstänkta IS-finansiärer i Sverige Ekobrottsmyndigheten slog idag till mot ett flertal... EBM slog till mot konsultbolag i Sverige och utomlands - misstänks för grova skattebrot

Nyheter och aktuellt inom redovisning, lön och rådgivnin Ekobrottsmyndigheten Riktar in oss på toppen av den kriminella hierarkin - 311 personer dömdes för grova EKO-brott i fjol Antalet personer som åtalas för ekonomisk brottslighet.. Ekobrottsmyndigheten är den myndighet som har i uppdrag att bekämpa den ekonomiska brottsligheten. Ekobrottsmyndigheten är en åklagarmyndighet som även har polisiär verksamhet , och är därmed unik i svensk förvaltning Ekobrottsmyndigheten är en åklagarmyndighet med ett särskilt uppdrag att bekämpa ekonomisk brottslighet. Vid myndigheten arbetar åklagare, polismän, civila utredare och administratörer. I utbildningen ingår bl.a. polisrätt, trafikrätt och praktiska övningar De får inte heller tilldelas arbetsuppgifter i större omfattning än som är förenligt med den utbildning som de genomgår. 8 § Åklagarmyndigheten får förordna extra åklagare att utföra uppgifter som skall utföras av åklagare vid myndigheten. Detsamma gäller Ekobrottsmyndigheten i fråga om åklagaruppgifter vid myndigheten

Ekobrottsmyndigheten - Opi

Ekobrottsmyndigheten är en specialistmyndighet som med fredade resurser arbetar med ekobrottsbekämpning från underrättelseuppslag till förhandling i domstol. Med gemensam ledning och styrning arbetar åklagare, poliser, civila utredare, Relevant akademisk utbildning Färre dömdes för ekonomisk brottslighet under 2019. Insiderbrott är fortfarande en svår brottstyp för myndigheten att bevisa inför domstol. Detta är en låst artikel Registrera dig för Mitt DJ Premiumkonto.. med instruktion för Ekobrottsmyndigheten; utfärdad den 22 november 2007. Regeringen föreskriver följande. Uppgifter. 1 § Ekobrottsmyndigheten ansvarar för frågor om samordning och andra åtgärder mot den ekonomiska brottsligheten i den utsträckning som följer av denna förordning, andra författningar eller regeringens beslut Kvalificerad upphandlare - Ekobrottsmyndigheten - Stockholm. Hur man skriver CV och Personligt brev. CV mall & exempel; Personligt brev & exempe

Ekobrottsmyndigheten satsar på blended learning - XTRACTO

51 personer döms i stor bedrägerihärva om lönegarantier - lurade till sig 8,5 miljoner. En gemensam utbildning inom statsförvaltningen (SOU 2020:40) Remissinstanser Affärsverket svenska kraftnät Almega Utbildningsföretagen Andra AP-fonden Arbetsförmedlingen Arbetsgivarverket Barnombudsmannen Diskrimineringsombudsmannen Domarnämnden Domstolsverket E-hälsomyndigheten Ekobrottsmyndigheten Ekonomistyrningsverket Finansinspektione

Ekobrottsmyndigheten räknar med fler anmälningar om omställningsstödsbrott när Skatteverket byter taktik i tillsynen Ted Murelius är vice chefsåklare på Ekobrottsmyndigheten. Foto: Maja Brand. Åklagaren om insiderbrott i fastighetsbranschen: Sannolikt finns ett stort mörkertal Den svenska fastighetsbranschen har i år skakats av uppmärksammade fall av misstänkt insiderhandel. Ingen vet hur stort mörkertalet är

Polischef kritisk till lagförslag om momsfusk | SvDVarning för aktieskojare på sociala medier - DN

Allt det senaste om Ekobrottsmyndigheten. Här hittar du artiklar, bilder och material för dig som vill läsa mer om Ekobrottsmyndigheten Åklagarväsendet och Ekobrottsmyndigheten Motion 2001/02:Ju331 av Ragnwi Marcelind m.fl. (kd) av Ragnwi Marcelind m.fl. (kd) 1 Innehållsförteckning. 1 Innehållsförteckning 37. 3 Förslag till riksdagsbeslut 38. 3 En sammanfattning - den aktuella situationen 39. 3.1 En oroväckande framtid 39. 3.2 Kristdemokraternas förslag 4

Ekobrottsmyndigheten Publik

instruktion för Ekobrottsmyndigheten; utfärdad den 2 maj 2013. Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2007:972) med instruk-tion för Ekobrottsmyndigheten . dels att 6 § ska upphöra att gälla, dels att nuvarande 5 a § ska betecknas 5 §, dels att 1, 2, 3 och 4 §§ ska ha följande lydelse. Uppgifter. 1 instruktion för Ekobrottsmyndigheten; utfärdad den 5 juni 2013. Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (2007:972) med instruktion för. Ekobrottsmyndigheten ska ha följande lydelse. 2 § 1. Vid Ekobrottsmyndigheten handläggs följande mål. 1. Mål som avser 11 kap. brottsbalken, lagen (1967:531) om tryggande a

Ekobrottsmyndigheten söker Utbildningsadministratörer till

Den organiserade ekonomiska brottsligheten är ett växande samhällsproblem. Ekobrottsmyndigheten har en nyckelroll i bekämpandet av dessa brott, men har svårt att hinna med alla sina arbetsuppgifter. Riksrevisionen granskar nu Ekobrottsmyndighetens arbete mot organiserad ekonomisk brottslighet instruktion för Ekobrottsmyndigheten; utfärdad den 11 september 2014. Regeringen föreskriver att 2, 7 och 18 §§ förordningen (2007:972) med in-struktion för Ekobrottsmyndigheten ska ha följande lydelse. 2 § 1. Vid Ekobrottsmyndigheten handläggs följande mål. 1. Mål som avser 11 kap. brottsbalken, lagen (1967:531) om tryggande a Stiftelsen Tryggare Sveriges brottsförebyggande pris 2021 går till chefsåklagaren Stefan Lundberg vid Ekobrottsmyndigheten som under många år arbetat med.. instruktion för Ekobrottsmyndigheten; utfärdad den 12 mars 2009. Regeringen föreskriver att i 18 § förordningen (2007:972) med instruktion. för Ekobrottsmyndigheten. 1 orden ⬝Verket för näringslivsutveckling⬝ ska by-tas ut mot ⬝Tillväxtverket⬝. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2009. På regeringens vägnar.

Far och son erkände – gick ändå fria: ”Absurt regelverk” | SvD

Tvist om omplacering på Ekobrottsmyndigheten Publik

Jan Leopoldson, åklagare på Ekobrottsmyndigheten, reder ut vad som gäller för anonyma inlägg i börssammanhang. Foto : Ekobrottsmyndigheten Fastighetsnytt har talat med Jan Leopoldson, åklagare på EBM, för att bringa lite klarhet i vad lagen säger om Ola Sernekes anonyma inlägg på aktieforumet Placera Ekobrottsmyndigheten: Från skola till arbetsliv - tre lektioner för yrkesinriktade utbildningar. 51. Med materialet i denna broschyr får du som lärare hjälp med lektioner på temat introduktion i arbetslivet

InfoTorg Juridik - Terrordebatt på Juriststämmans första dagTillslag i flera länder i Falcon Funds-härva | SvDRegeringens styrning av affärsverken | RiksrevisionenFörutsättningar för en säker kraftöverföring – Styrningen

Skola i Gävle anmäls för ekobrott Aftonblade

Nu erbjuder vi ett urval av våra teoretiska utbildningar på distans - läs mer här; SlåLarm - visselblåsarfunktion - enkel tjänst för anonym anmälan; Se till att ditt företag har den kompetens som krävs - anslut till Utbildningsavdelningen; Krisledningsprogrammet - säkerställ din organisations förmåga att hantera oväntade händelse Utbildningar Funkas Tillgänglighetsdagar Vi kommer att skapa det mesta intressanta och tillgängliga digitala live-event du kan föreställa dig, med stort utrymme för interaktion och nätverkande

Ekobrottsmyndigheten - Säkerhetsspecialis

Taxiförbundet har påtalat problematiken med olaglig taxiverksamhet hos rikspolischefen. I svaret påpekas att de möjligheter som i dag finns via sociala medier att knyta kontakt mellan förare och passagerare gör verksamheten ytterst svårutredd Ekobrottsmyndigheten; Ekonomistyrningsverket; Elsäkerhetsverket; Energimarknadsinspektionen; Etikprövningsmyndigheten; Exportkreditnämnden; Fastighetsmäklarinspektionen; Finansinspektionen; Finanspolitiska rådet; Folke Bernadotteakademin; Folkhälsomyndigheten; Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfär - På Ekobrottsmyndigheten arbetar vi främst med att utreda och lagföra brott, men också med att förebygga brott. Vi gör till exempel riktade insatser och har ett antal brottsförebyggande informationsfoldrar om olika ämnesområden, samt en ungdomssajt, www.ekobrott.se. För att detta arbete ska ha önskad effekt är det av yttersta vikt att de tänkta mottagarna tar till sig informationen Monica Rodrigo är för närvarande generaldirektör för Rättsmedicinalverket och tillträder som generaldirektör för Ekobrottsmyndigheten den 1 mars 2018. Monica Rodrigos bakgrund. Monica Rodrigo är generaldirektör för Rättsmedicinalverket sedan 2015. Under åren 2011 - 2015 var hon var expeditions- och rättschef i Arbetsmarknadsdepartementet Utökade befogenheter för civilanställda inom Polismyndigheten och Ekobrottsmyndigheten, Prop. 2013/14:232 (pdf 578 kB) Av såväl kvalitets- som effektivitetsskäl finns det behov av att i ökad omfattning kunna använda civilanställd personal inom Polismyndigheten och Ekobrottsmyndigheten för uppgifter som i dag endast får utföras av polismän

Ekobrottsmyndigheten söker kvalificerad upphandlare

Uppdrag till Tullverket, Polismyndigheten, Ekobrottsmyndigheten och Skatteverket om illegal hantering av punktskattepliktiga varor (pdf 177 kB) Regeringen uppdrar åt Tullverket, Polismyndigheten, Ekobrotts-myndigheten och Skatteverket att kartlägga hur arbetet med att förhindra illegal hantering av punktskattepliktiga varor bedrivs av myndigheterna och analysera hur samverkan kan förbättras Läs det senaste om Ekobrottsmyndigheten, alla nyheter och reportage finns här på www.mariestadstidningen.se Utbildning. Den utbildning som är relevant för anställning som civil utredare är akademisk utbildning inom t.ex juridik, beteendevetenskap eller med samhällsvetenskaplig inriktning.. En annan väg in i jobbet som civil utredare är via erfarenhet av utredningsarbete där man har kontakter med människor i svåra krisartade situationer, som utredningsarbete inom Försäkringskassan. Ekobrottsmyndigheten förstärker det brottsförebyggande arbetet Nyheter 2016-12-28 Som ett led i en utökad satsning på det brottsförebyggande arbetet utökar Ekobrottsmyndigheten (EBM) organisationen med fem heltidsanställda brottsförebyggande handläggare på regional nivå, en..

A-kassorna, IAF och arbetslöshetsförsäkringen − mer kanInternationella jämförelser av inkomstskillnaderBara ett svenskt åtal väcks efter stora läckorna | SvD

Din ekonomi Jobb & Karriär Motor Börs Sök jobb Sök utbildning En utskrift från Dagens Nyheter, 2021-03-29 23:49 Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/ekonomi/ekobrottsmyndigheten. Ekobrottsmyndigheten har bland annat upptäckt pengatransaktioner som gått - Det skulle kunna innebära det. Det är ju därför vi gör den här utbildningen. Så jag tror att det finns. Circuit bakom ny webb för Ekobrottsmyndigheten tor, okt 07, 2010 14:14 CET Idag lanserar Ekobrottsmyndigheten sin nya webbplats.Den presenterar Ekobrottsmyndigheten som en öppen och modern myndighet och en intressant arbetsgivare Läs det senaste om Ekobrottsmyndigheten, alla nyheter och reportage finns här på www.nwt.se

 • Rose psycho path 2019.
 • Nyttigaste fisken.
 • Alfapet spelplan.
 • 1999 Honda Goldwing 50th Anniversary Edition specs.
 • Värmepanna Thermia.
 • Types of sewer systems.
 • Höga Kusten bästa boende.
 • Tom Yum vegetarisk.
 • 2 Monate arbeitslos vor neuem Job.
 • Facebook newsroom.
 • L'osteria stuttgart.
 • Lake Tahoe house.
 • San Francisco tid.
 • Seiyria bootstrap slider.
 • VATTENSLANG Gardena.
 • Inkontinensskydd gratisprov.
 • How to have a wedding in Kim Kardashian game.
 • Brygghuset Härnösand.
 • Rembrandt Hermitage.
 • Årsredovisning K3 mall.
 • Ospecifik.
 • Symfysit gravid.
 • Summertime japanese song.
 • Old pictures of San Fernando, Trinidad.
 • Mombasa.
 • Höjdpunkter Premier League.
 • Auslandsjahr USA Voraussetzungen.
 • Avsmakningsmeny Helsingborg.
 • Autorevue E Paper.
 • Illusion English.
 • NFL guaranteed contracts wiki.
 • Feuerwehr Paderborn Fahrzeuge.
 • Service mp.
 • STABILO Pen 68 30 Pack.
 • Hjärtsäcksinflammation covid.
 • Symaskinen hämtar inte undertråden.
 • Saluhallen Uppsala Sushi.
 • Nice CSS templates.
 • Scooter kenteken check gestolen.
 • Lagra salladslök.
 • Hartke LH1000.